تالار های پذیرایی جنوب تهران

تصویر تالار پذیرایی گلستان

تالار پذیرایی گلستان

سطح : متوسط

تلفن : 021-55506901-2

آدرس : تهران - خاني آباد نو - 20 متری ميعاد شمالي - نبش کوچه 37 - شماره 2 - تالار پذیرایی گلستان

تصویر تالار پذیرایی میلاد

تالار پذیرایی میلاد

سطح : متوسط

تلفن : 021-55334324

آدرس : تهران - خزانه بخارایی شمالی - روبروی بیمارستان ولیعصر - شماره 464 - تالار پذیرایی میلاد

تصویر تالار پذیرایی اسلامی

تالار پذیرایی اسلامی

سطح : متوسط

تلفن : 021-55018688

آدرس : تهران - ابتدای خاني آباد نو - خیابان شهید لطيفي - کوچه يکم - شماره 9 - تالار پذیرایی اسلامی

تصویر تالار پذیرایی اسلامی

تالار پذیرایی اسلامی

سطح : متوسط

تلفن : 021-55826562

آدرس : تهران - خانی آباد نو - خیابان ماهان - شماره 304 - تالار پذیرایی اسلامی

تصویر تالار پذیرایی قصر فردوس

تالار پذیرایی قصر فردوس

سطح : متوسط

تلفن : 021-55848659

آدرس : تهران - ابتدای خیابان زمزم - شماره 54 - تالار پذیرایی قصر فردوس

تصویر تالار پذیرایی ساحل

تالار پذیرایی ساحل

سطح : متوسط

تلفن : 021-66653839

آدرس : تهران - خیابان قزوین - نبش 30 متری جی - شماره 728 - تالار پذیرایی ساحل

تصویر تالار پذیرایی فدک

تالار پذیرایی فدک

سطح : متوسط

تلفن : 021-55076107

آدرس : تهران - نازی آباد - دشت آزادگان - نبش شهرداری منطقه 16 - تالار پذیرایی فدک

تصویر تالار پذیرایی محمد(ص)

تالار پذیرایی محمد(ص)

سطح : متوسط

تلفن : 021-66610050

آدرس : تهران - خيابان قزوين - سه راه آذري - خیابان شهيد قدرت پاکي(اردشير سابق) - شماره 110 - تالار پذیرایی محمد(ص)

تصویر تالار پذیرایی معینی

تالار پذیرایی معینی

سطح : متوسط

تلفن : 021-55713011

آدرس : تهران - خیابان کمیل - پشت پارک رضوان - نبش خیابان افتکاری - شماره 74 - تالار پذیرایی معینی

تصویر تالار پذیرایی ریحانه

تالار پذیرایی ریحانه

سطح : متوسط

تلفن : 021-66232323

آدرس : تهران - شهرک ولیعصر - خیابان پژاند - شماره 181 - تالار پذیرایی ریحانه

تصویر تالار پذیرایی هدی

تالار پذیرایی هدی

سطح : متوسط

تلفن : 021-55788525

آدرس : تهران - خیابان قزوین‌ - نرسیده به سه راه آذری‌ - جنب فرهنگسرای قرآن - تالار پذیرایی هدی

تصویر تالار پذیرایی سینا

تالار پذیرایی سینا

سطح : متوسط

تلفن : 021-66180514

آدرس : تهران - بزرگراه خلیج فارس - خیابان 20 متری سینا - خیابان سعدی - شماره 23 - تالار پذیرایی سینا

تصویر تالار پذیرایی میخک

تالار پذیرایی میخک

سطح : متوسط

تلفن : 021-66698847

آدرس : تهران - خیابان سی متری جی - چهارراه هرمزان - شماره 280 - تالار پذیرایی میخک

تصویر تالار پذیرایی گلها

تالار پذیرایی گلها

سطح : متوسط

تلفن : 021-66239848

آدرس : تهران - شهرک ولیعصر - خیابان سجاد جنوبی - شماره 2 - تالار پذیرایی گلها

تصویر تالار پذیرایی پارامیس

تالار پذیرایی پارامیس

سطح : متوسط

تلفن : 021-55789464

آدرس : تهران - خیابان ابوذر غربی - بعد از شهرداری منطقه هفده - شماره 676 - تالار پذیرایی پارامیس

صفحه 1 از 1 1