تصویر تالار پذیرایی زندیان

تالار پذیرایی زندیان

سطح : متوسط

تلفن : 021-55000602

آدرس : تهران - شهر ری - خیابان رجایی - شماره 555 - تالار پذیرایی زندیان